Heleen en lichtpuntjes

Op het moment dat ik voor het eerst met mijn oudste zoon de basisschool binnenstapte, wist ik dat mijn toekomst lag in het werken met kinderen. Vóór die tijd woonde ik in verschillende landen, rondde ik een universitaire studie af, werkte ik voor de Rijksoverheid, trouwde en kreeg twee zonen.

Dat jaar, 2003, betekende voor mij een radicale ommezwaai. Ik ging opnieuw de schoolbanken in. Ik haalde mijn lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en een Master Special Educational Needs.

Inmiddels begeleid ik al meer dan 12 jaar met veel plezier kinderen in mijn rol als Remedial Teacher op diverse basisscholen en in mijn eigen praktijk Lichtpuntjes.

In 2017 rondde ik ook een opleiding tot Kindercoach af. Naast Remedial Teaching besteed ik daarom ook aandacht aan zelfbewustzijn, zodat uw kind meer inzicht ontwikkelt om tot oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk tot een verbetering van de leerresultaten.

Ik begeleid kinderen met uiteenlopende leerproblemen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, taal, meertaligheid, spelling en dyslexie. Maar ook help ik kinderen met onder meer werkhoudingsproblemen, faalangst, een chronische ziekte, AD(H)D, of DCD. Naast het verbeteren van de leerprestaties, speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in mijn begeleiding een hoofdrol. Elk kind heeft recht op het sprankeltje in de ogen!

Visie

In mijn praktijk Lichtpuntjes werk ik met kinderen aan het leren zien en durven benoemen van activiteiten die goed gaan, zowel binnen als buiten school. Wat goed gaat, vormt de basis van het terugvinden van het zelfvertrouwen en van een veilig gevoel. In mijn begeleiding besteed ik veel tijd aan kennismaken en elkaar leren kennen. Pas als het kind zich veilig genoeg voelt, kan het gaan groeien en kan het grotere uitdagingen aan.Tijdens de lessen sluit ik aan bij wat het kind al kan. Omdat ik graag met verschillende materialen en spelletjes werk, hebben digitale middelen zoals de computer en tablet in mijn begeleiding een ondergeschikte rol. Liever laat ik kinderen leren door alle zintuigen in te zetten, ze te laten luisteren, kijken, voelen, bewegen en doen.
Huiswerk geef ik niet vaak mee omdat een kind met leerproblemen vaak al extra belast is. Soms kan er een situatie zijn waarbij het toch nodig is dat er thuis extra geoefend wordt. Ik doe dat altijd in overleg met uw kind, zodat het zich betrokken voelt en we het eens zijn over wat haalbaar is.

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u eens langskomen, vraag ik u om een mailtje te sturen naar: heleen@lichtpuntjes.info

Voor alle contactgegevens kunt u terecht op de contactpagina.

Heleen en lichtpuntjes

Op het moment dat ik voor het eerst met mijn oudste zoon de basisschool binnenstapte, wist ik dat mijn toekomst lag in het werken met kinderen. Vóór die tijd woonde ik in verschillende landen, rondde ik een universitaire studie af, werkte ik voor de Rijksoverheid, trouwde en kreeg twee zonen.

Dat jaar, 2003, betekende voor mij een radicale ommezwaai. Ik ging opnieuw de schoolbanken in. Ik haalde mijn lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en een Master Special Educational Needs.

Inmiddels begeleid ik al meer dan 12 jaar met veel plezier kinderen in mijn rol als Remedial Teacher op diverse basisscholen en in mijn eigen praktijk Lichtpuntjes.

In 2017 rondde ik ook een opleiding tot Kindercoach af. Naast Remedial Teaching besteed ik daarom ook aandacht aan zelfbewustzijn, zodat uw kind meer inzicht ontwikkelt om tot oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk tot een verbetering van de leerresultaten.

Visie

In mijn praktijk Lichtpuntjes werk ik met kinderen aan het leren zien en durven benoemen van activiteiten die goed gaan, zowel binnen als buiten school. Wat goed gaat, vormt de basis van het terugvinden van het zelfvertrouwen en van een veilig gevoel. In mijn begeleiding besteed ik veel tijd aan kennismaken en elkaar leren kennen. Pas als het kind zich veilig genoeg voelt, kan het gaan groeien en kan het grotere uitdagingen aan.

Tijdens de lessen sluit ik aan bij wat het kind al kan. Omdat ik graag met verschillende materialen en spelletjes werk, hebben digitale middelen zoals de computer en tablet in mijn begeleiding een ondergeschikte rol. Liever laat ik kinderen leren door alle zintuigen in te zetten, ze te laten luisteren, kijken, voelen, bewegen en doen.

Huiswerk geef ik niet vaak mee omdat een kind met leerproblemen vaak al extra belast is. Soms kan er een situatie zijn waarbij het toch nodig is dat er thuis extra geoefend wordt. Ik doe dat altijd in overleg met uw kind, zodat het zich betrokken voelt en we het eens zijn over wat haalbaar is.

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u eens langskomen, vraag ik u om mij een mailtje te sturen naar heleen@lichtpuntjes.info, dan krijgt u binnen een dag antwoord.

Voor alle contactgegevens kunt u terecht op de contactpagina.